+

Storbritannia > Kong George V (1910 - 1936)

Varianter
8
Årssett
×
År⅓f¼d½d1d3d6d1s2s2s6d5s£½£1År
 - ¼d½d1d3d6d1s2s2s6d5s -  - 1936
 - ¼d½d1d3d6d1s2s2s6d -  -  - 1935
 - ¼d½d1d3d6d1s - 2s6d5s -  - 1934
 - ¼d½d - 3d6d1s2s2s6d5s -  - 1933
 - ¼d½d1d3d6d1s2s2s6d5s -  - 1932
 - ¼d½d1d3d6d1s2s2s6d5s -  - 1931
 - ¼d½d1d3d6d1s2s2s6d5s -  - 1930
 - ¼d½d1d - 6d1s2s2s6d5s -  - 1929
 - ¼d½d1d3d6d1s2s2s6d5s -  - 1928
 - ¼d½d1d - 6d1s/new
1s/old
2s2s6d5s -  - 1927
 - ¼d½d1d3d6d1s2s2s6d -  -  - 1926
 - ¼d½d - 3d6d1s2s2s6d -  - £11925
 - ¼d½d -  - 6d1s2s2s6d -  -  - 1924
 - ¼d½d -  - 6d1s2s2s6d -  -  - 1923
 - ¼d½d1d3d6d1s2s2s6d -  -  - 1922
 - ¼d½d1d3d6d1s2s2s6d -  -  - 1921
 - ¼d½d1d3d6d1s2s2s6d -  -  - 1920
 - ¼d½d1d3d6d1s2s2s6d -  -  - 1919
 - ¼d½d1d3d6d1s2s2s6d -  -  - 1918
 - ¼d½d1d3d6d1s2s2s6d -  - £11917
 - ¼d½d1d3d6d1s2s2s6d -  - £11916
 - ¼d½d1d3d6d1s2s2s6d - £½£11915
 - ¼d½d1d3d6d1s2s2s6d - £½£11914
⅓f¼d½d1d3d6d1s2s2s6d - £½£11913
 - ¼d½d1d3d6d1s2s2s6d - £½£11912
 - ¼d½d1d3d6d1s2s2s6d - £½£11911
Myntsystem: 1 pund = 4 crowns = 10 florins = 20 shillings = 240 pence = 960 farthings
⅓f - ⅓ farthing
¼d - 1 farthing
½d - ½ penny
1d - 1 penny
3d - 3 pence
6d - 6 pence
1s - 1 shilling
2s - 2 shillings (florin)
2s6d - ½ krone
5s - 1 krone
£½ - ½ pund (halv sovereign)
£1 - 1 pund (sovereign)
uCoin