+

Det osmanske rike > Sultan Mehmed VI (1918 - 1922)

År
Varianter
Sortering: År
År40p2Kr5Kr10Kr20Kr25Kr50Kr100Kr250Kr500KrÅr
40p2Kr5Kr10Kr20Kr25Kr
25Kr/★
50Kr100Kr
100Kr/★
250Kr500Kr
500Kr/★
١٣٣٦١٣٣٦
Myntsystem: 1 lira = 100 kurus = 4000 para
40p - 40 para
2Kr - 2 kurus
5Kr - 5 kurus
10Kr - 10 kurus
20Kr - 20 kurus
25Kr - 25 kurus
50Kr - 50 kurus
100Kr - 100 kurus
250Kr - 250 kurus
500Kr - 500 kurus
uCoin