+

Irland > Europeisk Union (Euro) (2002 - 2017)

Varianter
Sortering: År
År1c2c5c10c20c50c€1€2År
1c2c5c10c20c50c€1€22017
1c2c5c10c20c50c€1€22016
1c2c5c10c20c50c€1€22015
1c2c5c10c20c50c€1€22014
1c2c5c10c20c50c€1€22013
1c2c5c10c20c50c€1€22012
1c2c5c10c20c50c€1€22011
1c2c5c10c20c50c€1€22010
1c2c5c10c20c50c€1€22009
1c2c5c10c20c50c€1€22008
1c2c5c10c20c50c€1€22007
1c2c5c10c20c50c€1€22006
1c2c5c10c20c50c€1€22005
1c2c5c10c20c50c€1€22004
1c2c5c10c20c50c€1€22003
1c2c5c10c20c50c€1€22002
Myntsystem: 1 euro = 100 cents
1c - 1 cent
2c - 2 cents
5c - 5 cents
10c - 10 cents
20c - 20 cents
50c - 50 cents
€1 - 1 euro
€2 - 2 euro
uCoin