Tonga
×
Land
×
Periode
×
Verdi
×
År
×
Mynttype
×
Sammensetning
×
Valuta
×
Form
×

Tonga - Myntkatalog

Tonga>Kongedømmet Tonga|1967 - 2016
 Periode

Tonga 1 seniti - obverseTonga 1 seniti - reverse
1 seniti
1967
Bronse, 1.85g, ø 17.5mm
KM# 4
Pris: 12.91 kr
Tonga 1 seniti - obverseTonga 1 seniti - reverse
1 seniti
1968
Bronse, 1.85g, ø 17.5mm
KM# 27
Pris: 34.53 kr
Tonga 1 seniti - obverseTonga 1 seniti - reverse
1 seniti
1974
Messing, 1.69g, ø 17.5mm
KM# 27a
Pris: 17.88 kr

Tonga 1 seniti - obverseTonga 1 seniti - reverse
1 seniti
1975 - 1979
Bronse, 1.85g, ø 17.5mm
KM# 42
Pris: 8.82 kr
Tonga 1 seniti - obverseTonga 1 seniti - reverse
1 seniti
1981 - 1996
Bronse, 1.8g, ø 16.51mm
KM# 66
Pris: 5.01 kr
Tonga 1 seniti - obverseTonga 1 seniti - reverse
1 seniti
2002 - 2006
Stål belagt med kobber, 1.75g, ø 17.53mm
KM# 66a
Pris: 5.07 kr

Tonga 2 seniti - obverseTonga 2 seniti - reverse
2 seniti
1967
Bronse, 3.9g, ø 21mm
KM# 5
Pris: 22.6 kr
Tonga 2 seniti - obverseTonga 2 seniti - reverse
2 seniti
1968 - 1974
Bronse, 3.9g, ø 21mm
KM# 28
Pris: 10.54 kr
Tonga 2 seniti - obverseTonga 2 seniti - reverse
2 seniti
1975 - 1979
Bronse, 3.9g, ø 21mm
KM# 43
Pris: 9.31 kr

Tonga 2 seniti - obverseTonga 2 seniti - reverse
2 seniti
1981 - 1996
Bronse, 4g, ø 21mm
KM# 67
Pris: 4.83 kr
Tonga 2 seniti - obverseTonga 2 seniti - reverse
2 seniti
2002 - 2004
Stål belagt med kobber, 3.5g, ø 21mm
KM# 67a
Pris: 8.35 kr
Tonga 5 seniti - obverseTonga 5 seniti - reverse
5 seniti
1967
Kobber-nikkel, 2.8g, ø 19.5mm
KM# 6
Pris: 35.74 kr

Tonga 5 seniti - obverseTonga 5 seniti - reverse
5 seniti
1968 - 1974
Kobber-nikkel, 2.8g, ø 19.5mm
KM# 29
Pris: 0.95 kr
Tonga 5 seniti - obverseTonga 5 seniti - reverse
5 seniti
1975 - 1979
Kobber-nikkel, 2.8g, ø 19.5mm
KM# 44
Pris: 11.55 kr
Tonga 5 seniti - obverseTonga 5 seniti - reverse
5 seniti
1981 - 2005
Kobber-nikkel, 2.8g, ø 19.5mm
KM# 68
Pris: 6.16 kr

Tonga 5 seniti - obverseTonga 5 seniti - reverse
5 seniti
2002 - 2005
Stål belagt med nikkel, 2.79g, ø 19.39mm
KM# 68a
Pris: 8.25 kr
Tonga 5 seniti - obverseTonga 5 seniti - reverse
5 seniti
2015
Stål belagt med nikkel, 2.3g, ø 17mm
KM# 226
Pris: 10.65 kr
Tonga 10 seniti - obverseTonga 10 seniti - reverse
10 seniti
1967
Kobber-nikkel, 5.65g, ø 23.5mm
KM# 7
Pris: 19.71 kr

Tonga 10 seniti - obverseTonga 10 seniti - reverse
10 seniti
1968 - 1974
Kobber-nikkel, 5.65g, ø 23.5mm
KM# 30
Pris: 12.3 kr
Tonga 10 seniti - obverseTonga 10 seniti - reverse
10 seniti
1975 - 1979
Kobber-nikkel, 5.65g, ø 23.5mm
KM# 45
Pris: 20.4 kr
Tonga 10 seniti - obverseTonga 10 seniti - reverse
10 seniti
1981 - 1996
Kobber-nikkel, 5.65g, ø 23.5mm
KM# 69
Pris: 9.51 kr

Tonga 10 seniti - obverseTonga 10 seniti - reverse
10 seniti
2002 - 2005
Stål belagt med nikkel, 4.8g, ø 23.5mm
KM# 69a
Pris: 10.81 kr
Tonga 10 seniti - obverseTonga 10 seniti - reverse
10 seniti
2015
Stål belagt med nikkel, 2.78g, ø 19mm
KM# 227
Pris: 13.33 kr
Tonga 20 seniti - obverseTonga 20 seniti - reverse
20 seniti
1967
Kobber-nikkel, 11.3g, ø 28.5mm
KM# 8
Pris: 34 kr

Tonga 20 seniti - obverseTonga 20 seniti - reverse
20 seniti
1968 - 1974
Kobber-nikkel, 11.3g, ø 28.5mm
KM# 31
Pris: 22.17 kr
Tonga 20 seniti - obverseTonga 20 seniti - reverse
20 seniti
1975 - 1979
FAO
Kobber-nikkel, 11.3g, ø 28.5mm
KM# 46
Pris: 29.52 kr
Tonga 20 seniti - obverseTonga 20 seniti - reverse
20 seniti
1981 - 1996
Kobber-nikkel, 11.3g, ø 28.5mm
KM# 70
Pris: 6.13 kr

Tonga 20 seniti - obverseTonga 20 seniti - reverse
20 seniti
2002 - 2011
Stål belagt med nikkel, 11.3g, ø 28.5mm
KM# 70.1
Pris: 8.73 kr
Tonga 20 seniti - obverseTonga 20 seniti - reverse
20 seniti
2015
Stål belagt med nikkel, 3.65g, ø 21mm
KM# 228
Pris: 13.23 kr
Tonga 50 seniti - obverseTonga 50 seniti - reverse
50 seniti
1967
Kobber-nikkel, 18g, ø 34.5mm
KM# 9
Pris: 49.64 kr

Tonga 50 seniti - obverseTonga 50 seniti - reverse
50 seniti
1968
Kobber-nikkel, 17.8g, ø 34.5mm
KM# 32
Pris: 53.03 kr
Tonga 50 seniti - obverseTonga 50 seniti - reverse
50 seniti
1974
Kobber-nikkel, 14.6g, ø 32.5mm
KM# 41
Pris: 22.22 kr
Tonga 50 seniti - obverseTonga 50 seniti - reverse
50 seniti
1975 - 1978
Kobber-nikkel, 14.6g, ø 32.5mm
KM# 47
Pris: 26.45 kr

Tonga 50 seniti - obverseTonga 50 seniti - reverse
50 seniti
1981 - 1996
Kobber-nikkel, 14.6g, ø 32.5mm
KM# 71
Pris: 22.37 kr
Tonga 50 seniti - obverseTonga 50 seniti - reverse
50 seniti
2002 - 2011
Stål belagt med nikkel, 14.6g, ø 32.5mm
KM# 71a
Pris: 11.06 kr
Tonga 50 seniti - obverseTonga 50 seniti - reverse
50 seniti
2015
Stål belagt med nikkel, 5.5g, ø 24mm
KM# 229
Pris: 16.3 kr

Tonga 1 pa'anga - obverseTonga 1 pa'anga - reverse
1 pa'anga
1967
Kobber-nikkel, 28.3g, ø 38.5mm
KM# 11
Pris: 71.65 kr
Tonga 1 pa'anga - obverseTonga 1 pa'anga - reverse
1 pa'anga
1968 - 1974
Kobber-nikkel, 28.3g, ø 38.5mm
KM# 33
Pris: 22.17 kr
Tonga 1 pa'anga - obverseTonga 1 pa'anga - reverse
1 pa'anga
2015
Aluminium-Bronse, 7g, ø 24mm
KM# 230
Pris: 18.63 kr

Tonga 2 pa'anga - obverseTonga 2 pa'anga - reverse
2 pa'anga
1968 - 1974
Kobber-nikkel, 42.3g, ø 44.5mm
KM# 37
Pris: 96.22 kr
Tonga 2 pa'anga - obverseTonga 2 pa'anga - reverse
2 pa'anga
1975 - 1977
Kobber-nikkel, 42.3g, ø 44.5mm
KM# 49
Pris: 93.84 kr

uCoin